สายด่วน 0879163444
   Low voltage Products

   แคตตาล๊อกกลุ่มผลิตภัณฑ์เซอร์กิตเบรกเกอร์

   SACE Emax2, Tmax T, Tmax XT, Formula, Tmax PV

   แคตตาล๊อกกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มสวิตซ์ (Enclosed switches & Switches)

   Enclosed switch, Switches disconnectors, Safety switches, Switch fuses, Transfer change-over and bypass switches

   แคตตาล๊อกกลุ่มผลิตภัณฑ์ Control and Protection

   Motor control and protection, Electronic products relays, Pilot devices, Arc guard, Terminal blocks, Safety products, Jokab safety

   แคตตาล๊อกกลุ่มผลิตภัณฑ์ Home and residential

   Miniature circuit breakers, Residual current devices, Surge protectiive devices, System pro M, Compact home, High preformance MCBs, Circuit monitor system, Eletricy meters, MCM

   Network Communication

   เซอร์กิตเบรกเกอร์เอบีบีสามารถ เชื่อมต่อสื่อสารบน Network ได้หลากหลายรูปแบบสำหรับ Emax2 เมื่อติดตั้ง Module เสริมสามารถเชื่อมต่อได้ที่เป็นทั้ง Modbus 485, Ethenet Module, Modbus TCP และยังรองรับ IEC61850 อีกด้วย
   สำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น MCCB (Molded case circuit-breaker) เมื่อติดตั้งอุปกรณเสริม สามารถเชื่อมต่อสื่อสารบน Network ได้ที่เป็น Modbus Communication

   Off Shore Site

   เซอร์กิตเบรกเกอร์เอบีบี และอุปกรณ์เสริม ได้รับการออกแบบและ รับรองมาตรฐาน อาทิเช่น IEC 60947-2, RINA, Det Norske Veritas, Lloyd’s register of shipping, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas และอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความสามารถในการใชงานบน Marine Application ได้

   Infrastructure Application

   สำหรับงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีความต้อองการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่มีฟังก์ชั่นการป้องกันที่หลากหลาย และต้องการขนาดกระแสป้องกัน ตั้งแต่ขนาดเล็กๆ กระแสใช้งานต่ำ จนถึงเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดสูงสุดถึง 6300A พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่หลากหลาย และสามารถรองรับตามความต้องการที่ซับซ้อนรวมถึงสามารถเพิ่ม ฟังก์ชั่นการควบคุมให้ใช้งานโดยรวมได้ง่ายขึ้น

   Solar Application

   ปัจจุบันพลังงานทางเลือกมีความสำคัญมาก เอบีบีจึงออกแบบ เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่สามารถรองรับ Solar application ซึ่งใช้งาน กับไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง ตั้งแต่กระแสใช้งานต่ำๆ สำหรับการ ป้องกัน String ย่อย รวมถึงกระแสใช้งานสูงๆ สำหรับปองกันอุปกรณ Converter DC/AC

   Office & Residence Application

   เอบีบี ออกแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ในรุ่นต่างๆ ให้เหมาะสมกับการ ใช้งานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จนถึงบ้านเรือน และสำนักงานที่ต่องการใช้เซอรกิตเบรกเกอร์เพื่อ กระจายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ด้วยความปลอดภัยสูงสุด

   Building Application

   เซอร์กิตเบรกเกอร์เอบีบี มีการรักษาความสัมพันธ์ในการตัดวงจรกระแสไฟฟต้องาตั้งแต่เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดกระแสสูงอยบ้านาง ACB, MCCB ตลอดจนเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กอย่าง Miniature เพื่อรักษาเสถียรภาพ และประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุดนอกจากนี้ยังสามารถต่อฃอขยายการ Monitoring Energy เข้าสูระบบปฏิบัติการผ่านระบบ Networking ได้อย้างดี

   Industrial Application

   ลักษณะงานไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความคงทนและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการใช้งานอยางต้อเนื่อง และสามารถทำการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้อองกันได้อย่างดี เซอรสีเหลี่ยมกิตเบรกเกอรของของเอบีบีสามารถรองรับการใช้งานไดจหลาย Application ซึ่งสามารถใช้กับโหลดได้หลากหลายประเภท อาทิเช่น โหลดมอเตอรร์โหลดเจนเนอร์เรเตอร์ โหลดเครื่องเชื่อม โหลดแสงสว่างโหลดทั่วไปหรืออื่นๆ

   ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำและระบบ

   เซอร์กิตเบรกเกอร์และสวิตซ์

   Electrical Distribution Switches

   Interpact INS/INV switches

   Switch disconnectors from 200 A to 2500 A

   Compact INS/INV

   Switch disconnectors from 40 A to 2500 A

   Compact NS switches-disconnectors

   Switch disconnectors with free-tripping 630 to 3200 A

   Masterpact Switch-disconnectors

   High current switch disconnectors from 630 A to 6300 A

   Electrical Distribution Switches

   MasterPact MTZ

   High current air circuit breakers up to 6300 A embedding advanced digital technologies

   MasterPact NW

   High current air circuit breakers up to 6300 A in two frame sizes

   EasyPact MVS

   ACB rated for 800 to 4000 A, ideal for installation on the incomers of electrical switchboard in a diverse range of buildings

   Miniature Circuit Breakers

   NC100 UL/CSA/IEC

   Miniature Circuit-breakers up to 80A – North American standards

   Molded Case Circuit Breakers

   Compact NSXm

   Up to 160 A molded-case circuit breakers

   Compact NSX

   Molded case circuit breakers up to 630A

   Compact NS

   Molded case circuit breakers from 630 to 3200A

   EasyPact EZC

   Molded-case circuit breakers from 15 to 630 A

   EasyPact CVS

   Molded-case circuit breakers from 16 to 630 A

   Motor Circuit Breakers and Switches

   Local TeSys thermal overload relays

   Power management software.

   Residual Current Relays

   Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

   Residual Current Relays and Toroids. Residual current relays and toroids

   Low Voltage Circuit Breakers

   Magnetic Starters MS-T/N Series

   Send this to a friend